BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DOSEN

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DOSEN

Kepala Biro
Chrysantus Padachan, S.Pd., M.A.P.

 Staf
Dra. Theresia Sampe Polan, M.Si.

PROFIL BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DOSEN